Image

GIRI SUNYATA IS EEN NON-PROFIT ORGANISATIE DIE SPIRITUELE BEGELEIDING EN GENEZING BIEDT AAN ONTWAKENDE ZIELEN OVER DE HELE WERELD EN TEGELIJKERTIJD FOCUST OP HET IN STAND HOUDEN VAN HET SPIRITUELE ERFGOED VAN ONZE VOOROUDERS.


Dit is ons verhaal
Meer dan 2500 jaar geleden, diep in de oerwouden en bergen van de eilanden die tegenwoordig bekend staan ​​als Java en Bali, beoefenden onze voorouders een van de hoogste vormen van spiritualiteit die tot nu toe bekend zijn.

Een vorm die zich rechtstreeks richt op de Ene Allerhoogste Levensbron die in de harten van elk wezen aanwezig is. Een spirituele vorm die al bestond lang vóór de geboorte van de huidige religies en andere stromingen of methoden die onder vele namen bekend zijn.

Deze pure vorm van spiritualiteit en zijn diepgaande levens leringen zijn van generatie op generatie doorgegeven en zijn voor de meeste mensen verborgen gebleven. Niet omdat ze geheim zijn, maar omdat ze gewoonweg over het hoofd worden gezien vanwege de eenvoud van aard en toch diepgaande implementatie. Vandaag de dag is een groot deel van dit spirituele erfgoed nog verweven met de rijke cultuur en tradities op Bali.

Giri Sunyata is het resultaat van het feit dat deze leringen generaties lang zijn doorgegeven en nu nieuw leven worden ingeblazen om de huidige evolutionaire verschuiving die de mensheid doormaakt te ondersteunen. Vandaag de dag is onze Giri Sunyata-familie vier generaties lang en actief in ons spiritueel centrum op Bali - Indonesië.


Image

LEES MEER OVER ONS WERK EN ONZE IMPACT


lees meer

Over de oprichters
Image

Jero Buddhi en Jero Ratih ontmoetten elkaar in 2017 in de familie tempel op het eiland Bali.

Beiden opgegroeid in een gezin actief in de lijn van het helpen van mensen en tevens afkomstig van een lineage van spiritualiteit. Wetend gezegend te zijn met een spirituele gave van jongs af aan, om te kunnen zien en weten wat voor een ander vaak onecht is.

Als jongvolwassenen streefden ze allebei een leven van carrière en business na. Genieten van alles dat de wereld te bieden had. Reizen, sociale activiteiten, feesten. Maar diep van binnen klopte er iets niet. Er was altijd een innerlijke roeping om mensen te helpen.

Op een zekere dag toen deze roeping sterk genoeg werd, verlieten ze hun carrière en wijden ze zich aan het spirituele pad om de mensheid te dienen.

Nu ze volledig gefocust waren op het Goddelijke pad, mensen helpen groeien en genezen op dagelijkse basis, kregen al hun levenservaringen veel meer betekenis. Ze kwamen er al snel achter dat er iets veel groters aan de hand was. Een reden voor hen om samen te komen en deze weg met elkaar te belopen.

Het duurde niet lang na hun huwelijk in 2019 dat dingen begonnen te verschuiven naar een ander niveau. Duidelijke boodschappen en visioenen van een toekomstig concept begonnen tijdens meditatie door te komen. Een concept om het spirituele erfgoed van Bali te behouden en nieuw leven in te blazen en om een ​​spiritueel centrum te bouwen om dit alles mogelijk te maken.

Uiteindelijk aan het einde van 2020 werd Giri Sunyata geboren.


LEES MEER OVER ONZE MISSIE


lees meer