Image

Giri Sunyata is gebaseerd op de filosofie van Karma.
Door degenen die meer hebben te verbinden met degenen die het nodig hebben, beheren we de stroom van positieve energie. Of het nu financieel, materieel of servicegericht is, we bieden ondersteuning waar dat het meest nodig is - tegelijkertijd begeleiden we de betrokkenen met hun innerlijke ontwikkeling.

Het idee voor Giri Sunyata werd ontvangen door de oprichters, Jero Buddhi en Jero Ratih, tijdens een meditatie begin 2020. De boodschap die ze ontvingen was om een gemeenschap van vrijgevige mensen en constante gevers op te bouwen om zo het rijke spirituele erfgoed van Bali te behouden en nieuw leven in te blazen. De universele waarheid en lessen die aan deze traditie ten grondslag liggen, is nog steeds actief en zichtbaar in de huidige Balinese cultuur.

Begeleid door voorouderlijke wijsheid en de mogelijkheden van hedendaagse technologie, bieden we de mogelijkheid aan iedereen waar ook ter wereld om iets goeds te doen.


De betekenis achter

Giri Sunyata


GIRI - BETEKENT “BERG / HOOGTE” EN “GERESPECTEERDE / AANBIDDEN” IN SANSKRIET EN PALI.

SUNYATA - BETEKENT "LEEG / LEEGTE" EN "EEN VERHOOGDE STAAT VAN BEWUSTZIJN" EN "DE TRANSCENDENTIE VAN GEDACHTEN" IN SANSKRIET EN PALI.


De naam Giri Sunyata heeft als concept de symbolische betekenis van het spirituele pad dat lijkt op het beklimmen van een berg. Het pad naar boven zit vol onzekerheden, tests en uitdagingen die moeten worden overwonnen. Het pad van het leven is ontworpen om tot het diepste punt van ons wezen te komen. Wat iemands persoonlijke karma ook is, het pad naar het Goddelijke zal deze eigenschappen hebben. Het doel is om in dit leven de top van de berg te bereiken.
Sunyata is de hoogste vorm van realiteit of de dimensie waar niets anders is dan waaruit alles voortkomt en waarnaar terugkeert. Dit zou dan de top van de berg zijn, de ultieme spirituele verworvenheid, bevrijding van de karmische en wereldse gebondenheid.

Kort gezegd staat Giri Sunyata voor het Spirituele Pad om Verlichting te bereiken.


Image

Het logo is een visuele weergave van waar Giri Sunyata voor staat: de harmonie en balans van mens, natuur en het Goddelijke. En het proces om dit te bereiken door spirituele ontwikkeling.

Een lotusbloem die het proces van spirituele ontplooiing symboliseert. De drie lagen bladeren vertegenwoordigen de heilige drie-eenheid. Daarboven vormen waterdruppels de vorm van een driehoek en een bergtop - Giri. Als een eenheid beeldt de hele structuur een persoon uit die in meditatie zit.

De cirkel toont de steeds evoluerende energie van de kosmos, de cyclus van reïncarnatie en symboliseert leegte als de hoogste staat van bewustzijn, de transcendentie van het denken Sunyata.

Onze doelen


Om mensen te helpen verbinding te maken met hun innerlijke waarheid en de wereld te helpen de harmonie tussen mens - natuur - God te herstellen
(in Bali bekend als Tri Hita Karana)


Onze visie


We streven ernaar om vindbaar te zijn (zowel online als offline) voor ontwakende zielen die er klaar voor zijn om de universele waarheid en begeleiding voor eeuwig leven te ontvangen die verweven is in de rijke cultuur en traditie op Bali - Indonesië om te groeien en te evolueren als ziel.

Onze missie


Om het spirituele erfgoed van onze voorouders te behouden, dat generatie op generatie is doorgegeven en nu opduikt om weer nieuw leven in te blazen in de harten van de mensheid.

We doen dit door een platform aan te bieden op basis van Karma. Dat betekent dat het de mogelijkheid biedt om te geven voor degenen die meer hebben waardoor degenen die het nodig hebben kunnen ontvangen.

WAAR WIJ VOOR STAAN

Onze non-negotiablesHET CONCEPT GIRI SUNYATA IS GEBASEERD OP KARMA: VOOR DE WERELD - DOOR DE WERELD.

WIJ ZIEN AF VAN HET GEBRUIK VAN LABELS: GEEN VERWIJZING OF AANSLUITING BIJ EEN SPECIFIEKE RELIGIE, SEKTE, KULT OF SPIRITUELE ORGANISATIE.

WIJ GELOVEN EN DAAROM DIENEN ONDER ÉÉN UNIVERSELE RELIGIE: GODDELIJKE WAARHEID (DHARMA) GEVOED DOOR LIEFDE EN MEDEDOGEN IN HET HART VAN AL GODS SCHEPPINGEN.

WE STREVEN ERNAAR OM VERBORGEN EN NEDERIG TE DIENEN EN OM DE FOCUS TE LEGGEN OP ONZE IMPACT IN PLAATS VAN OP DE MENSEN DIE DE IMPACT MAKEN. WIJ DIENEN DAAROM IN NON-ATTACHMENT EN ZONDER VERWACHTINGEN.

WIJ ZIEN AF VAN HET CREËREN VAN EEN GURU - STUDENT SITUATIE - IN ONZE OGEN ZIJN ALLE CREATIES VAN GOD GELIJK AAN ELKAAR. TAT TVAM ASI

ALLES IS GEBASEERD OP DE WET VAN KARMA EN DAAROM WORDEN ALLE DONATIES, FINANCIEEL, IN NATURA OF IN DIENSTEN, BESCHOUWD ZONDER RELATIES OF ENIGE VORM VAN TERUGBETALING OF EIGENDOM.

WIJ STREVEN NAAR EEN VOLLEDIGE TRANSPARANTIE VAN ONZE IMPACT EN FINANCIËLE STATUS.

ELKE ACTIE OF BESLISSING MOET UITEINDELIJK DE HOOFDRICHTING (DOEL - VISIE - MISSIE) ONDERSTEUNEN EN VOLDOEN AAN ALLE BOVENSTAANDE NON-NEGOTIABLES.